Cementering

Cementering 130x130

Riktlinjer för cementering
Våra material bearbetas med en unik slipteknik efter sintring och får därmed god mekanisk retention. Därför skiljer sig hanteringen av våra material något från övrig zirconia. Materialen kan cementeras med såväl konventionell teknik såsom adhesiv. Det finns idag många olika fabrikat och tillverkare av cement, samtidigt som det ständigt tillkommer nya. Vi hänvisar alltid till tillverkarens rekommendationer och hanteringsanvisningar.

Fosfatcement 130x130 R15

Zn-fosfat cement
Zn-fosfat cement är tack vare lång klinisk erfarenhet samt lätthanterlighet ett mycket bra alternativ i de flesta fall. Zn-fosfat cement har visat sig fungera bra på de flesta patienter med allergiska problem. Estetiken kan påverkas på grund av att Zn-fosfatet är något opakt. Av enbart estetiska skäl rekommenderar vi därför inte Zn-fosfat cement för tunna incisiver.

Glass ionomer cement 130x130

Glasjonomer cement
Dagens Glasjonomer cement är till stor del så kallade resinförstärkta (komposit), vilket gör dem betydligt starkare och bättre än tidigare generationer. Samtliga Glasjonomer cement fungerar för användning med våra material.

Multilink Automix 130x130

Komposit cement
Komposit cement har generellt en stor estetisk fördel tack vare translucens och färgval. Dessutom har komposit cement en obefintlig löslighet och mycket bra motstånd mot mikroläckage. De rent kemiskt härdande komposit cementen fungerar alla utmärkt om tillverkarnas rekommendationer för bonding följs. Dualhärdande komposit cement har en kemiskt härdande komponent samt en ljushärdande. Dessa fungerar idag mycket bra. 3M ESPE RelyX Unicem samt Ivoclar Vivadent Multilink är goda exempel som visat mycket goda kliniska resultat. Unicem rekommenderas som förstahandsalternativ för cementering av Denzir Etsbroar.

Cementering 130x130

Temporär cementering
Samtliga av våra material kan tillskillnad från många andra keramer med fördel temporär cementeras utan påvisad risk. Traditionella temporär cement kan naturligtvis användas. Dock bör man vara noga med mängden modifier eftersom man inte får slå lös konstruktionen utan måste kunna dra loss den med tex tandtråd eller sond. Coltène Whaledent TempoSIL är ett utmärkt alternativ för temporär cementering av restaurationer i upp till en vecka.

Denziryta Cementval 130x130 R15

Hantering av kärna
Klinisk rengörning av ytan innan cementering bör göras med sprit. Vid användning av komposit cement skall insidan av kronan etsas med fosfor-syra för att avlägsna alla protein skikt och därmed ge bondingen större möjlighet att väta ytan.

Etsning av ytan ger inte ökad retention eftersom fosforsyra inte påverkar ytan. Silansiering ger inte ökad bindningseffekt.

Blästring rekommenderas endast för rengöring av ytan vid behov. Vi rekommenderar lätt blästring från lab med 50 my aluminiumoxid och 2 bar.
Blästring av ytan ger ingen ökad retention. Slipspåren med dess ”toppar” från maskin-bearbetningen avrundas vid för mycket blästring och man får i praktiken en slätare yta. Däremot tas de ”polerade” slipspåren bort och ytan ser matt ut.

Tack vare vår unika tillverkningsprocess så utgörs ytan av små slipspår. Detta ger en god mikromekanisk retention.