CAM-Process

 cadcamflow_130x130_r15

Cad.esthetics System 
Cad.esthetics system är ett komplett automatiserat system för maskinell bearbetning av High Performance Ceramics för dentala applikationer.

Öppen scanner lösning
Denzir i Skellefteå använder cad.esthetics system för den centraliserade produktionen och praktiserar därtill en öppen scanner lösning. Detta innebär att alla scanners som sparar data i ett format som följer vår specifikation, oavsett scanner fabrikat, kan skicka beställningar till vår produktion.

Beställ från annan scanner
För att kunna beställa våra produkter från en scanner krävs bara att specifikationen DPC Interface följs. Denna specifikation kan erhållas som pdf från Cad.esthetics AB. I specifikationen ingår de krav som ställs på CAD filerna. Här finns också en utförlig beskrivning hur en order ska vara utformad. För våra kunder finns möjlighet att ladda upp en order direkt via webb läsaren. 

Vill du veta mer om hur du kan koppla upp dig till vår produktion gör en förfrågan här>>