Modellhantering

 gips_130x130_r15

Val av gips
För bästa resultat skall ett finkornigt form stabilt gips användas.

Notera: Gipssorter som innehåller plast kan påverka avläsningen och ge dimensionsfel.

 Minolta DSC

Modelltillverkning
Modellen tillverkas med konventionell teknik. Modellen stiftas, sågas och förses med sockel så att de individuella preparationerna kan hanteras var för sig.

Notera: Modellen får ej lackas! Cementspalt skapas i CAD-programmet och lacken kan ge problem vid den optiska inläsningen.

 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Prepgränsmarkering
Tag fram en tydlig preparationsgräns. Se till att inga kanter eller ojämnheter sticker ut under den verkliga preparationsgränsen eftersom detta kan leda till felläsning i den optiska scanningen.

Notera: Använd ej färgmarkering!
Visuell prepgränsmarkering med penna kan störa den optiska avläsningen. Använd därför ingen form av färgmarkering.

 uppwaxning_130x130_r15

Uppvaxning
Ni kan med fördel göra traditionell uppvaxning för att få önskad anatomisk anpassning. Glöm inte att isolera stansen innan vaxning.