Preparation ZirPlus

Plus_130

Preparation för Zirconia Plus
Zirconia Plus produceras ur ett massivt zirconia block. Kärnmaterialets tjocklek får inte understiga 0,4 mm. För broar och molarer rekommenderar vi att kärnans tjocklek inte understiger 0,5 mm. Vi rekommenderar att kärnan porslinstäcks.

maximallangd_130x130

Preparationens dimensioner
Zirconia Plus produceras ur ett massivt Zirconia block. Maximal storlek på block är 45x16x14 mm, vilket kärnan måste rymmas inom. Notera att det vanligtvis tillkommer ett estetiskt lager porslin som buckalt kan bygga 1-2 mm och buckalt/lingulat/approximalt kan göras 1-1,5 mm.

 prep_rundakanter_130x130

Runda av skarpa kanter och hörn
Så som vid all protetik så uppnås ett bättre resultat om man rundar av skarpa kanter och hörn. Detta gäller för traditionell gjutteknik och är minst lika viktig vid cad/cam-framställning.

 prep_paralell_130x130

Parallella preparationer vid brokonstruktioner
Det är viktigt att preparationerna är parallella vid broskonstruktioner. Detta gäller för såväl gjutna som för cad/cam-framställda produkter. Med ett designprogram blir dock oparallelliteter visuellt ännu tydligare.

 prep_kantutformning_130x130

Kantutformning
Man uppnår vanligtvis en högre estetisk nivå om preparationen görs med någon form av skuldra. Med en chamfer får tandteknikern utrymme för porslin. 

 prep_brospann_130x130

Brospann
Vid den minsta rekommenderade länk dimensionen 3×4 mm bör inte brospannet överstiga 15 mm. Vid längre brospann bör framförallt länkarnas höjd beaktas.

 prep_inget_extensionsled_130x130

Extensionsled
Rekommenderas ej.