Beställa

lock_vitt_130x130_r15

Kundlogin scannerkunder!
Som registrerad kund får du tillgång till våra web-tjänster. Här kan du bland annat följa din order, spåra paket och söka bland tidigare beställningar.

Login_header_sv

 

Beställning av produkter
Tack vare att Denzir har en oberoende scanner-service så kan alla Tandtekniska Laboratorier beställa våra produkter. Det enda som krävs är kunskap om tekniskt handhavande av materialet samt något av de porsliner som är anpassade till användning på Zirconia.

 

Scanner
Våra produkter framställs med hjälp av CAD/CAM-teknik och tillhörande scanner enhet. Vi erbjuder alla Tandtekniska Laboratorier en egen scanner för att uppnå större kontroll och flexibilitet. Vi praktiserar dessutom en så kallad öppen scanner filosofi, vilket innebär att vi tillåter alla scanner att skicka till vår produktion oavsett scanner fabrikat. Vänligen kontakta oss för mer information. Samtidigt erbjuder vi genom Denzir Center en scannerservice för alla Tandtekniska Lab som inte har en egen scanner. Ni väljer själva om ni vill skicka modell till Denzir Center eller sköta scanningen själva.

 

Beställning utan egen skanner
Skicka stiftad, sågad och preparerad gipsmodell tillsammans med beställningssedel till Denzir Center (se anvisningar i informations-material till tandtekniker). Skicka även med motbitning, index och/ eller uppvaxning för anatomisk anpassning. Använd godkänt brevemballage och vaddera innehållet väl.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Denzir AB
Box 45
931 21 Skellefteå

Scanning och design av restaurationerna görs av erfaren tandtekniker. Om ni önskar större kontroll på hur restaurationerna utformas kan ni med fördel medsända uppvaxning.

Våra produkter tillverkas av Denzir Production AB i Skellefteå. Efter utförd scanning och design skickas det färdiga jobbet tillsammans med modellerna tillbaka till er inom fem arbetsdagar i Sverige.

 

Garanti
Denzir – 15 år
Zirconia Magnum – 10 år
Zirconia Plus – 5 år
Materialgaranti omfattar kostnadsfri omgörning av kärnan. Övriga behandlingskostnader eller materialkostnader ersätts ej. För att garantin ska gälla krävs att felaktig restauration returneras.