Preparation Denzir

Denzir_130

Preparationer för Denzir följer samma principer som för MK
Detta gäller även möjligheten att lämna kärnmaterialet fritt från porslin och blankpolera ytan såsom för Metall. Därav kan restaurationen vid behov göras lika tunn som Denzir kärnans minimum tjocklek 0,2 mm för incisiver och 0,4 mm i övriga regioner. På Denzir kärnan bränns normalt ett estetiskt lager av ytporslin, men kan av utrymmesbrist eller vävnadsvänliga skäl lämnas i dagen.

För att uppnå bästa möjliga resultat bör vissa preparationstekniska riktlinjer följas. Dessa är rekommendationer och skiljer sig inte från jämförande Metall Keramik.

maximallangd_130x130

Preparationens dimensioner
Denzir produceras ur ett massivt HIP-Zirconia block. Maximal storlek på block är 45×15,6×15,6 mm, vilket Denzir kärnan måste rymmas inom. Notera att det vanligtvis tillkommer ett estetiskt lager porslin som buckalt kan bygga 1-2 mm och buckalt/lingulat/approximalt kan göras 1-1,5 mm.

 

Preparation av Etsbroar
Konstruktionen kan utformas med ett eller flera stöd beroende på vad situationen kräver. Vi rekommenderar att ni skapar mekanisk retention, både i restaurationen och i tandpelaren. Utformning av retentionshål följer samma principer som för metall.

prep_rundakanter_130x130

Runda av skarpa kanter och hörn
Så som vid all protetik så uppnås ett bättre resultat om man rundar av skarpa kanter och hörn. Detta gäller för traditionell gjutteknik och är minst lika viktig vid CAD/CAM-framställning.

prep_paralell_130x130

Parallella preparationer vid brokonstruktioner
Det är viktigt att preparationerna är parallella vid brokonstruktioner. Detta gäller för såväl gjutna som för CAD/CAM-framställda produkter. Med ett designprogram blir dock oparallelliteter visuellt ännu tydligare.

prep_kantutformning_130x130

Kantutformning
Denzir kan både material- och maskintekniskt hantera alla slags kantutformningar. De flesta fall som går igenom våra system skulle nog kliniskt gå under benämningen “slice”. Dock uppnår man vanligtvis en högre estetisk nivå om preparationen görs med någon form av skuldra. Med en chamfer får tandteknikern utrymme för porslin.

prep_brospann_130x130

Brospann
Återigen så vill vi poängtera att ni kan använda Denzir på samma vis som ni använder Metall keramik. Vid den minsta rekommenderade länkdimensionen 3×3 mm bör inte brospannet överstiga 15 mm. Vid längre brospann bör framförallt länkarnas höjd beaktas.

Prep_extensionsled_130x130

Extensionsled
Vi ger sedan några år tillbaka full garanti på extensionsled. Dimensioneringen på länken bör anpassas till situationen och följa Metall Keramikens anvisningar.