Preparation ZirMagnum

Magnum_130

Preparationer för Zirconia Magnum kronor följer samma principer som för Metall Keramik
Detta gäller även möjligheten att lämna kärnmaterialet fritt från porslin och blank polera ytan såsom för Metall. Därav kan restaurationen vid behov göras lika tunn som kärnan (0,4 mm). På Zirconia Magnum bränns normalt ett estetiskt lager av ytporslin, men kan av utrymmesbrist eller vävnadsvänliga skäl lämnas i dagen.

För att uppnå bästa möjliga resultat bör vissa preparations tekniska riktlinjer följas. Dessa är rekommendationer och skiljer sig inte från jämförande Metall Keramik.

Indikation
Singel kronor/hättor. Ej broar. Minsta materialtjocklek 0,4 mm.

 

Preparationens dimensioner
Zirconia Magnum produceras ur ett massivt Zirconia block. Notera att det vanligtvis tillkommer ett estetiskt lager porslin som buckalt kan bygga 1-2 mm och buckalt/lingulat/approximalt kan göras 1-1,5 mm.

prep_rundakanter_130x130

Runda av skarpa kanter och hörn
Så som vid all protetik så uppnås ett bättre resultat om man rundar av skarpa kanter och hörn. Detta gäller för traditionell gjutteknik och är minst lika viktig vid cad/cam-framställning.

prep_kantutformning_130x130

Kantutformning
Man uppnår vanligtvis en högre estetisk nivå om preparationen görs med någon form av skuldra. Med en chamfer får tandteknikern utrymme för porslin.