Materialhantering – Lab

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tillslipning
Vill du med slipning korrigera designen, tänk då på föjande:

Använd helst ett slipverktyg av sten med diamantkorn i. Bredent Diagen grinder eller Edenta CeraPro rekommenderas för bästa slipeffekt och lägsta värmeutveckling. Tänk på att inte ha för högt varvtal. Vanliga diamanter med större diameter går också bra. Håll aldrig fräsen stilla på samma ställe då risken för lokal överhettning är stor. Använd alltid någon form av vattenkylning under slipprocessen.

Understig aldrig angiven minimitjocklek för det material du jobbar med. Om utrymmet för Denzir eller Zirconia Magnum med porslin är otillräckligt, låt kärnmaterialet synas. Dessa material är mycket lätta att polera. För Zirconia Plus, såsom all övrig zirconia, bör alltid kärnan porslinstäckas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Inslipning
Om Du tycker att den enskilda hättan inte går på plats och därför behöver slipas in gäller följande:

Var rädd om vassa kanter och hörn på gipsstansen. Använd härdlack som penetrerar gipsen och inte bygger någon tjocklek. Undvik alltså spacerlack. Ett bra alternativ är Bredent Einbettmassenhlirter som dessutom torkar väldigt snabbt. Tänk på att det efter lackning av stans är svårt att scanna om samma stans på nytt och få ett acceptabelt resultat.

Inspektera gipsstansen, oftast hittas för tidig kontakt mot hättan på vass kant inom nollspaceområdet som kan avlägsnas utan infärgning. Är Du osäker på var det interfererar så måste Du färga in stansen med lämplig kontaktfärg. Slipa bort kontaktstället med korta slipintervaller. Använd alltid high-speed med vattenkylning.

Hättor vatten 130x130 R15

Efterbehandling
När konstruktionens yttre är helt färdigt, dvs porslinbeläggning och/eller ytpolerad, måste insidan rengöras.

Vid behov kan insidan blästras lätt med aluminiumoxid 50 my, 2 bar för att avlägsna eventuella föroreningar från porslinsbränning om restaurationen ska cementeras med adhesiv teknik. Spola av under rinnande vatten eller använd ultraljud med vatten. Rengöring med ånga rekommenderas ej. Det går inte att etsa ytan med syra. Silanisering och bonding från lab höjer inte retentionen. Rengör gipsstansen. Gör därefter en sista kvalitetssäkring genom kontroll av att inga sprickor eller defekter tillkommit.