ZirMagnum

Magnum_130

Det optimala materialet för hättor och fullkronor!
Zirconia Magnum har flera unika egenskaper som gör det till ett mycket bra alternativ för hättor och fullkronor. Materialet sintras med mycket hög temperatur, 1800 C°, vilket ger den högre brottseghet jämfört med alla andra dentala keramer på marknaden. Tack vare en extremt hög resistens mot åldring är Zircionia Magnum också en mycket hållbar keram över tid.

Produkter
Zirconia Magnum kan användas till följande protetiska produkter. Samtliga produkter tillverkas och leveraras från vår produktionsanläggning i Skellefteå.

– Hättor
– Fullkronor
– Fasadkronor
– Broar max 3 led
– Inlägg

Prisvärd
Zirconia Magnum är mindre känsligt för bearbetning jämfört med Y-TZP. Det möjliggör en snabb och mycket effektiv slipprocess med minskad produktionskostnad utan att ge avkall på precision och materialkvalitet. Därför kan vi erbjuda marknadens mest prisvärda keram med styrka som överträffar MK.

Hög brottseghet och abrasionsvänligt 
Materialet har hög brottseghet och är mycket abrasionsvänligt. Zirconia Magnum kan därför helt eller delvis lämnas fritt från porslin. Detta gör det till ett mycket lämpligt material för fullkronor som blankpoleras.

Högsta kvalitet
Zirconia Magnum kvalitetssäkras av vår svenska tillverkning med över 20 års erfarenhet inom dental CAD/CAM. Genom att först sintra och kvalitetsäkra blocken och sedan bearbeta materialet i vår unika tillverkningsprocess får vi en produkt med optimal sintringsgrad och täthet.

Metallfritt och vävnadsvänligt
Zirconia Magnum har självklart även de för zirconia fördelaktiga egenskaperna att vara metallfritt och därmed vävnadsvänligt. Pågrund av keramens kristallstruktur och kornstorlek så är den till skillnad mot andra oxidkeramer synnerligen lämpad till att färga.