Porslinsarbete

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Generellt vid porslinsarbete
Den snyggaste konstruktionen får man naturligtvis om facialytan och hela skäret byggs i porslin. Det kan många gångar vara önskvärt och även estetiskt att endast porslinstäcka facialytan på en konstruktion. Detta är möjligt med Denzir och Zirconia Magnum men inte Zirconia Plus som har samma indikation som annan vanligt förekommande zirconia. Tack vare den kemiska bindningen mellan zirconia och porslin är det inga problem med tunna porslinspartier som steglöst övergår till Denzir eller Zirconia Magnum. Vid manuell polering av dessa material rekommenderar vi Edenta CeraGloss blå och gul keramik-polerare. För bästa resultat polera konstruktionen före glansbränning och sedan åter en hög-glanspolering efteråt, då det inte påverkar porslinet negativt.

Anpassad Krona Genomskärning 130x130

Porslinssorter
Det finns flera porsliner som är anpassade för bränning på zirconia. Nedan finner ni en lista på porsliner som har använts kliniskt på zirconia och visat goda resultat. Vi hänvisar till respektive företags bruksanvisning för detaljerad information om handhavande.

För Denzir och ZirPlus rekommenderar vi:

Ivoclar IPS e.max Ceram
Ivoclar Empress 2
Vita VM9
GC Initial Zr
Noritake CZR Erabien

För ZirMagnum rekommenderar vi:

Nobel Rondo
Triceram

Mer information finns på tillverkarnas respektive hemsida.

 

Presskeramer
Det finns idag även presskeramer som är direkt framtagna för zirconia. Denna teknik är ett alternativ till traditionell skiktteknik.

 

Förbehandling
Följande förbehandling av våra zirconia material är ej nödvändig. Om ytan måste rengöras kan lätt blästring nyttjas med 50 my aluminiumoxid och 3 bar. Rengör noga med ångbläster, i ultraljudstvätt eller under rinnande vatten för att avlägsna eventuella aluminiumoxidkorn. Följ därefter respektive fabrikants rekommendationer för applicering av porslin.

 

Efterbehandling
När konstruktionens yttre är helt färdigt måste insidan rengöras. Vid behov kan insidan blästras mycket lätt med aluminiumoxid 50 my, 2 bar om restaurationen ska cementeras med adhesiv teknik. Spola av under rinnande vatten eller använd ultraljud med vatten. Det går inte att etsa zirconia med syra. Silanisering och bonding från lab höjer inte retentionen.