ZirPlus

Plus_130

Zirconia av högsta kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris
Zirconia Plus är traditionell zirconia med det lilla extra. Plusset står för en extra kvalitetssäkring som vår svenska tillverkning med över 20 års erfarenhet borgar för. Genom att först sintra och kvalitetssäkra blocken och sedan bearbeta materialet i vår unika tillverkningsprocess får vi en produkt med optimal sintringsgrad och täthet.

Produkter
Zirconia Plus användas till hättor och broskelett. Samtliga produkter tillverkas och levereras från vår produktionsanläggning i Skellefteå.

Metallfritt och vävnadsvänligt
Sintrad zirconia (Y-TZP) har blivit ett vanligt inslag i dagens protetik. Ett mycket väl beprövat material för dentala kronor och broar och ett utomordentligt bra alternativ då patienten vill undvika konstruktioner i metall och eventuell risk för allergier. Materialets styrka, vävnadsvänlighet och vita färg gör den synnerligen gynnsam för de flesta indikationer.

Zirconia Plus är sintrad zirconia av högsta kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris!